Interview met Marlou Kremer van Holland Innovative

Over hoe Holland Innovative helpt bij de ontwikkeling en implementatie van innovatie

Door – Sjoerd Wierenga in gesprek met Marlou Kremer

Marlou Kremer

Marlou Kremer is Business Developer Healthcare bij Holland Innovative op de High Tech Campus in Eindhoven. Daarnaast is Kremer ook bestuurslid bij Zorgcoöperatie Hoogeloon en lid van de centrale cliëntenraad bij MeanderGroep Zuid-Limburg. Haar passie voor de gezondheidszorg biedt de basis voor een interview over robotica in de zorg. Allereerst introduceert ze Holland Innovative:

“Holland Innovative bestaat dit jaar 10 jaar en we ondersteunen grote en kleine organisaties in hun product- en procesontwikkeling. We hebben 35 specialisten in dienst die bedrijven bijstaan om hun producten op een goede, betrouwbare manier in de markt te zetten. Van oudsher werken we in de high tech industrie en sinds 5 jaar zijn we ook actief in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het gebied van medische productontwikkeling, sneldiagnostiek in de cure en technologieacceptatie in de care.”

HI en Healthcare

In het interview met Marlou Kremer wordt gesproken over de mogelijkheden die Holland Innovative biedt aan bedrijven die vooruit willen met robotica. Maar allereerst de vraag wat het bedrijf, dat is groot geworden in de hyper innovatieve wereld van de high tech, eigenlijk vindt van de innovatie binnen de gezondheidszorg:

“In de cure wordt volop geïnvesteerd in product- en procesontwikkeling, maar binnen de care gebeurt dit nog te weinig. We zien gelukkig een toename dankzij de opkomst van eHealth en robotica toepassingen. Met name open innovatie kan bij de verdere ontwikkeling enorm helpen, omdat hierbij alle stakeholders bij elkaar worden gebracht. Vanuit dit oogpunt organiseren we een aantal keren per jaar seminars met een thema uit de zorg waarbij we stakeholders uit de high tech wereld en de gezondheidszorg bij elkaar brengen. De uitwisseling van kennis en ideeën inspireert en levert meer dan eens nieuwe projecten op.”

Met name open innovatie kan bij de verdere ontwikkeling enorm helpen.

En wanneer we kijken naar de gezondheidszorg, welke innovaties vindt Holland Innovative dan het interessantst?

“Een aantal innovaties zoals de opkomst van robotica in de vorm van de zorgrobot Zora vinden wij erg interessant. Deze robot kan makkelijk heel breed ingezet worden, van zowel revalidatie, autisme, ouderen en onderwijs. Zora laat hiermee zien dat de tijd rijp begint te worden voor robotica.

Ook bij chirurgie zien we een ontwikkeling in robotica, denk bijvoorbeeld aan de Da Vinci Robot voor microchirurgische ingrepen. Dit soort zeer complexe ingrepen vergen grote nauwkeurigheid van zowel de operateurs als de techniek. De betrouwbaarheid die bij een robot als de Da Vinci wordt geëist is een mooi voorbeeld van iets waar wij onze expertise in product- en procesoptimalisatie voor in zouden kunnen zetten.”

“In de care gaat ook steeds meer aandacht uit naar technologie, denk naast robotica ook aan eHealth en blended-care. Hierbij worden face-to-face afspraken bij een specialist gecombineerd met bijvoorbeeld chatten, beeldbellen en online behandel apps. Daarnaast doet ook de mobiele revolutie haar intrede in de zorg, ook wel mHealth genoemd. Hierdoor kan een cliënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.”

In de care gaat ook steeds meer aandacht uit naar technologie, denk naast robotica ook aan eHealth en blended-care.

Mooi voorbeelden, waarbij we zien dat de ontwikkeling van eHealth de laatste jaren een vlucht neemt. Als het over robotica gaat zien we een vergelijkbare versnelling in de ontwikkeling. Alleen in Nederland al hebben we honderden woon- en zorgcentra waarbij Paro of Zora wordt ingezet, om maar een voorbeeld te noemen. Stel dat ik in deze ontwikkeling mee wil en een zorg robot ga ontwikkelen. Hoe kan Holland Innovative mij daarbij helpen?

“De product- en procesontwikkeling expertise die we in de high tech sector inzetten kunnen we één-op-één ook hiervoor inzetten. Denk aan de betrouwbaarheid en de levensduur van de robot, de variatie van verschillende handelingen en het projectmanagement tijdens het ontwikkelingstraject. Ook de procesontwikkeling is hierbij erg belangrijk, omdat zowel robotica en eHealth de routineprocessen in de zorg drastisch kunnen veranderen.”

Ontwikkeling en implementatie

En stel dat een zorgorganisatie aan de slag wilt met robotica. Kunnen jullie ook iets voor hen betekenen?

“Zorgorganisaties realiseren zich niet altijd dat bij de inzet van een zorgrobot of eHealth de routineprocessen geoptimaliseerd of aangepast dienen te worden. Hierbij kunnen wij als Holland Innovative helpen. Verder is het met name in zorginstellingen niet altijd makkelijk om de technologie geaccepteerd te krijgen waardoor er te weinig projecten worden opgeschaald. Ook training en begeleiding aan de voorzijde, tijdens en als nazorg is erg belangrijk voor de slagingskans van het project.”

In de zorgsector is robotica nog relatief onvolwassen. Welke ontwikkelingen voorzien jullie voor de nabije toekomst, laten we zeggen tussen nu en vijf jaar?

“Wij voorzien in de care een grote rol voor zorgrobots in de nabije toekomst. De professionals in bijvoorbeeld zorginstellingen zullen steeds minder koudwatervrees hebben met de inzet van dit soort hulpmiddelen ter ondersteuning in het vele werk wat ze hebben. Door de hele transitie van de zorg in Nederland is er flink bezuinigd en in de toekomst zullen het aantal beschikbare professionals ook verminderen. Binnen die context heeft robotica een duidelijke plek om als ondersteunende tool te dienen: robotica vervangt niet, maar voegt wat toe én is ondersteunend!”

Robotica vervangt niet, maar voegt wat toe én is ondersteunend!