Duiding van het Toyota miljard

Duiding van de investering van Toyota met de ideeën van Kurzweil

Door – Sjoerd Wierenga

Investering Toyota

Investeringen in onderzoek naar kunstmatige intelligentie en robotica stijgen wereldwijd zienderogen. Google investeerde de afgelopen jaren honderden miljoenen in overnames van een aantal zeer gespecialiseerde bedrijven. Voorbeelden van overnames zijn Boston Dynamics, bekend van Big Dog en recenter Spot, en DeepMind dat zich specialiseert in ‘machine learning’. Er is weinig transparantie aangaande de aankoopsommen, maar schattingen voor DeepMind gaan richting de half miljard dollar.

Recentelijk heeft ook Toyota aangekondigd de investeringen in robotica en kunstmatige intelligentie met een miljard dollar op te schroeven. De link met zelfrijdende auto’s is in deze context natuurlijk snel gelegd, maar ook de ontwikkeling van robotica die een ouder wordende populatie kan ondersteunen valt onder de scope van het Toyota Research Institute (TRI). Volgens IEEE: “With TRI, Toyota wants to significantly speed up the development of AI with applications to smarter and safer vehicles, as well as robots that can make our lives better at home, especially as we age.”.

“With TRI, Toyota wants to significantly speed up the development of AI (…), as well as robots that can make our lives better at home, especially as we age.”.

Kurzweil

Het is interessant om bovenstaande investeringen te duiden in de analyse over paradigma verschuivingen die Ray Kurzweil schetst in zijn boek The Singularity is Near. Hij beschrijft dat de overgang van paradigma’s zich typeert door een toename van investeringen gericht op de creatie van het nieuwe paradigma.

Het lijkt erop dat de tijd voor een paradigma verschuiving rijp is, nu we zien dat de software achter robotica ontoereikend is om voldoende veilig en effectief in de organische setting van bijvoorbeeld de huiselijke omgeving te functioneren. Er bestaat een duidelijke behoefte aan een nieuwe benadering, waarvan we de laatste jaren enkele indicaties zien. Met andere woorden: het is tijd voor daadwerkelijke ‘slimme’ machines.

In dit licht kunnen de investeringen van Toyota, Google en vele andere miljardencorporaties beschouwd worden als de extra ‘push’ voor onderzoek naar relevante en praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie. De samenwerkingsverbanden tussen Toyota en vooraanstaande onderzoeksinstituten als Stanford University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) kunnen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wel eens over de drempel gaan duwen. In de woorden van Kurzweil: “During the third or maturing phase in the life cycle of a paradigm, pressure starts to build for the next paradigm shift. In the case of technology, research dollars are invested to create the next paradigm.”.

Of de explosieve toename in investeringen in onderzoek naar kunstmatige intelligentie een teken aan de muur is voor een aanstaande paradigma omslag is niet te voorspellen. Interessant en spannend is het zeker, zo vinden ook de experts van IEEE: “We feel that this level of commitment Toyota is demonstrating towards AI and robotics is exactly the kind of big push we need to get these technologies out in the real world.”.